FORSAND SOKN

Forsand kyrkjekontor Fossanvegen 380, 4110 FORSAND 51 70 01 70 kyrkjekontoret@forsand.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 163 stemmer

Medlemmer

Mona Beate Økland Berge f. 1974 , rekneskapsførar
Nominasjonskomiteens liste 211 stemmer
Rolf Magne Haukalid f. 1979 , vetrinær/bonde
Nominasjonskomiteens liste 207 stemmer
Andreas Rossavik Frantzen f. 1968 , Veileder NAV
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
Siri Giskegjerde f. 1970 , vetrinær
Nominasjonskomiteens liste 196 stemmer
Nils Ove Magnussen Nygård f. 1983 , rekneskapsførar
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer
Per Kolbjørn Hagen f. 1949 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer

Varamedlemmer

Anne Marit Rettedal f. 1969 , sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer
Anne Brit Hatleskog f. 1972 , rådgjevar VID
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer
Ragnhild Rettedal f. 1947 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
Astrid Haukelid f. 1949 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Magne Oftedal f. 1944 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Se valgresultater for STAVANGER BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MONA BEATE ØKLAND BERGE f. 1975, rekneskapsførar Bergevegen, Forsand
2
ANDREAS ROSSAVIK FRANTZEN f. 1969, Veileder NAV Fossanryggen, Forsand
3
SIRI GISKEGJERDE f. 1971, vetrinær Strandvegen, Forsand
4
NILS OVE MAGNUSSEN NYGÅRD f. 1984, rekneskapsførar Rossavik, Forsand
5
ANNE MARIT RETTEDAL f. 1970, sjukepleiar Rettedal, Forsand
6
ROLF MAGNE HAUKALID f. 1980, vetrinær/bonde Fossanmoen, Forsand
7
ASTRID HAUKELID f. 1950, pensjonist Åsvegen, Forsand
8
PER KOLBJØRN HAGEN f. 1950, pensjonist Helle, Forsand
9
MAGNE OFTEDAL f. 1945, pensjonist Bergekleiva, Forsand
10
ANNE BRIT HATLESKOG f. 1973, rådgjevar VID Bergekleiva, Forsand
11
RAGNHILD RETTEDAL f. 1948, pensjonist Rettedal, Forsand