RÆLINGEN SOKN

Øvre Rælingsveg 36, 2005 RÆLINGEN 64 80 41 60 kirkepost@ralingen.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 392 stemmer

Medlemmer

MAREN KRISTINE SKOVHOLT f. 2001 , Student
Nominasjonskomiteens liste 444 stemmer
MORTEN GEORG SJØLLI f. 1957 , Journalist
Nominasjonskomiteens liste 429 stemmer
HELENE LERDAHL f. 1977 , Sosionom
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
FRANK WILLY OTTESEN f. 1962 , Produktsjef
Nominasjonskomiteens liste 419 stemmer

Varamedlemmer

THOMAS NOER f. 1977 , Økonomisjef
Nominasjonskomiteens liste 415 stemmer
INGER BEATE OTTERLEI f. 1973 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
JULIE MILIANE DEGERDAL f. 1997 , Salgs og program koordina
Nominasjonskomiteens liste 409 stemmer
MARIT SELMAN f. 1962 , Adm.sekretær
Nominasjonskomiteens liste 402 stemmer
SIGRID ERLANDSEN RØNNING f. 1965 , Barnevernskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 400 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HELENE LERDAHL f. 1977, Sosionom
2
MORTEN GEORG SJØLLI f. 1957, Journalist
3
MAREN KRISTINE SKOVHOLT f. 2001, Student
4
THOMAS NOER f. 1977, Økonomisjef
5
JULIE MILIANE DEGERDAL f. 1997, Salgs og program koordina
6
INGER BEATE OTTERLEI f. 1973, Lærer
7
FRANK WILLY OTTESEN f. 1962, Produktsjef
8
SIGRID ERLANDSEN RØNNING f. 1965, Barnevernskonsulent
9
MARIT SELMAN f. 1962, Adm.sekretær