SKJOLD SOKN

Skjold kyrkje, 5574 SKJOLD 52 76 73 81 post.kyrkja@vindafjord.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 236 stemmer

Medlemer

GUNNAR LISTOG f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
TOMINE TEISTEDAL HARALDSEID f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 293 stemmer
ØYVIND JAKOB HARALDSEID f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 289 stemmer
SUNNIVA TVEIT GREGERSEN f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 272 stemmer
MARGUNN LYGRE STRØMME f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer

Varamedlemer

KÅRE DANIEL BREIVIK f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
GUNNBJØRG BORE KRAKK f. 1968
Tilføydd valbar person 2 stemmer
TORLEIF STOPLE f. 1974
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Sjå valresultat for STAVANGER BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste