SKJOLD SOKN

Skjoldlia 55, 5236 RÅDAL 55 59 71 12 skjold.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 541 stemmer

Medlemmer

Eiel Holten f. 1968 , avd.led. Kirkes Bymisjon
Nominasjonskomiteens liste 608 stemmer
Karin Stang Volden f. 1961 , lege
Nominasjonskomiteens liste 578 stemmer
Anita Bjørndal f. 1965 , ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 567 stemmer
Marit Offerdal f. 1973 , studiesjef
Nominasjonskomiteens liste 563 stemmer
Synnøve Flotve f. 1977 , sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 558 stemmer
Øyvind Bjørge f. 1985 , frivillighetskoordinator
Nominasjonskomiteens liste 554 stemmer
Marion Birkeland Hammer f. 1960 , sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 542 stemmer
Asbjørn Valen f. 1948 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 531 stemmer
Andreas Maurstad f. 1978 , lagermedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 529 stemmer
Kåre Bergesen f. 1943 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 529 stemmer

Varamedlemmer

Aud-Helene Hatlevik f. 1950 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 523 stemmer
Antonio Manuel Segura Romao f. 1980 , driftsleder
Nominasjonskomiteens liste 528 stemmer
Trine Aulin Halleraker f. 1967 , spesialpedagog
Nominasjonskomiteens liste 537 stemmer
Terje Dale f. 1948 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 521 stemmer
Marit Elisabet Breivik f. 1950
Tilføyd valgbar person 8 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
EIEL HOLTEN f. 1970, avd.led. Kirkes Bymisjon Elgvegen
2
KARIN STANG VOLDEN f. 1963, lege Nordåsvegen
3
ASBJØRN VALEN f. 1950, pensjonist Nordåsbrotet
4
MARIT OFFERDAL f. 1975, studiesjef Harald Sæverudsveg
5
ANDREAS MAURSTAD f. 1980, lagermedarbeider Elvenesvegen
6
ANITA BJØRNDAL f. 1967, ingeniør Dortledhaugen
7
KÅRE BERGESEN f. 1945, pensjonist Steinsviksskrenten
8
AUD-HELENE HATLEVIK f. 1952, pensjonist Odinsveg
9
ANTONIO MANUEL SEGURA ROMAO f. 1982, driftsleder Torgny Segerstedsvei
10
TRINE AULIN HALLERAKER f. 1969, spesialpedagog Skjoldberg
11
MARION BIRKELAND HAMMER f. 1962, sykepleier Steinsvikskrenten
12
TERJE DALE f. 1950, pensjonist Holtastølen
13
SYNNØVE FLOTVE f. 1979, sykepleier Apeltunlien
14
ØYVIND BJØRGE f. 1987, frivillighetskoordinator Mårdalen