BIRKELAND SOKN

Hardangervegen 5B, 5224 NESTTUN 55 36 22 80 birkeland.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 903 stemmer

Medlemmer

Karina Hestad Skeie f. 1966 , Førsteamanuensis NLA
Nominasjonskomiteens liste 987 stemmer
Torstein Grimen f. 2001 , Skoleelev
Nominasjonskomiteens liste 972 stemmer
Amalie Ulevik Bjerk f. 1997 , Student/barnehageansatt
Nominasjonskomiteens liste 947 stemmer
Erik Andreas Fjogstad Brandstadmoen f. 1977 , IT-arkitekt i Brabank
Nominasjonskomiteens liste 939 stemmer
Monika Ullaland f. 1965 , Jordmor, KK
Nominasjonskomiteens liste 932 stemmer
Arne Exner Nakling f. 1968 , Overlege, forskar
Nominasjonskomiteens liste 931 stemmer
Ellen Marie Cathinca Martin f. 1961 , Seniorkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 928 stemmer
Randi Helene Vangen f. 1965 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 924 stemmer
Bjørg Sveinall Øgaard f. 1953 , Pensjonist/siviløkonom
Nominasjonskomiteens liste 922 stemmer
Unni Elna Sandaker Blom f. 1969 , Overlege, Betanien BUP
Nominasjonskomiteens liste 920 stemmer

Varamedlemmer

Morten Jacobsen f. 1955 , Claims Manager
Nominasjonskomiteens liste 918 stemmer
Gro Lise Skintveit f. 1969 , Pedagisk leder, barnehage
Nominasjonskomiteens liste 893 stemmer
Olaug Torsvik Hundvin f. 1956 , Lærer, Danielsen VG
Nominasjonskomiteens liste 893 stemmer
Rannveig Vatshelle Bovim f. 1955 , Pensjonist/Ergoterapeut
Nominasjonskomiteens liste 832 stemmer
Frode Bjørn Forland f. 1958 , Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 882 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
KARINA HESTAD SKEIE f. 1968, Førsteamanuensis NLA Nesttun
2
MORTEN JACOBSEN f. 1957, Claims Manager Nesttun
3
ELLEN MARIE CATHINCA MARTIN f. 1963, Seniorkonsulent Nesttun
4
ERIK ANDREAS FJOGSTAD BRANDSTADMOEN f. 1979, IT-arkitekt i Brabank Nesttun
5
AMALIE ULEVIK BJERK f. 1999, Student/barnehageansatt Nesttun
6
MONIKA ULLALAND f. 1967, Jordmor, KK Nesttun
7
BJØRG SVEINALL ØGAARD f. 1955, Pensjonist/siviløkonom Nesttun
8
ARNE EXNER NAKLING f. 1970, Overlege, forskar Sædalen
9
UNNI ELNA SANDAKER BLOM f. 1971, Overlege, Betanien BUP Paradis
10
GRO LISE SKINTVEIT f. 1971, Pedagisk leder, barnehage Nesttun
11
RANDI HELENE VANGEN f. 1967, Lektor Nesttun
12
OLAUG TORSVIK HUNDVIN f. 1958, Lærer, Danielsen VG Paradis
13
RANNVEIG VATSHELLE BOVIM f. 1957, Pensjonist/Ergoterapeut Nesttun
14
TORSTEIN GRIMEN f. 2003, Skoleelev Nesttun
15
FRODE BJØRN FORLAND f. 1960, Ingeniør Paradis