SØREIDE SOKN

5251 SØREIDGREND 55 59 71 00 soreide.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 319 stemmer

Medlemmer

GRO INGEBRIGTSEN KLUNGLAND f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer
KJERSTI HAUKELAND EIKEN f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer
CECILIE HAMMERSLAND OLSEN f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
LIDVEIG TJØRVE f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer
INGE ANDERSLAND f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer
TOR HÅKON EIKEN f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 325 stemmer
ROALD LINDÅS f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
ANETTE TYSNES AARVIK f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
ASTRID HELEN GILJA ANGELL f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer
JENS ZEUTHEN MEYER f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer

Varamedlemmer

LODVE PER GIDSKE f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer
EVEN AARVIK f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 314 stemmer
YASMIN BODIL BALGOBIN f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 313 stemmer
ANNE MARIT GJERDE ELLERTSEN f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 312 stemmer
GRUNDE BRULAND f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 316 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
GRO INGEBRIGTSEN KLUNGLAND f. 1977 Sandsli
2
LIDVEIG TJØRVE f. 1960 Sandsli
3
INGE ANDERSLAND f. 1985 Fyllingsdalen
4
LODVE PER GIDSKE f. 1969 Søreidgrend
5
EVEN AARVIK f. 1964 Søreidgrend
6
ANETTE TYSNES AARVIK f. 1969 Søreidgrend
7
ASTRID HELEN GILJA ANGELL f. 1968 Søreidgrend
8
JENS ZEUTHEN MEYER f. 1962 Søreidgrend
9
ROALD LINDÅS f. 1966 Søreidgrend
10
YASMIN BODIL BALGOBIN f. 1972 Rådal
11
KJERSTI HAUKELAND EIKEN f. 1972 Kokstad
12
ANNE MARIT GJERDE ELLERTSEN f. 1969 Søreidgrend
13
CECILIE HAMMERSLAND OLSEN f. 1981 Søreidgrend
14
TOR HÅKON EIKEN f. 1975 Sandsli
15
GRUNDE BRULAND f. 1972 Søreidgrend