SØREIDE SOKN

Steinsvikvegen 19, 5251 SØREIDGREND 55 59 71 00 soreide.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 319 stemmer

Medlemmer

Gro Ingebrigtsen Klungland f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 344 stemmer
Kjersti Haukeland Eiken f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 339 stemmer
Cecilie Hammersland Olsen f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 329 stemmer
Lidveig Tjørve f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
Inge Andersland f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
Anette Tysnes Aarvik f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 325 stemmer
Astrid Helen Gilja Angell f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
Roald Lindås f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
Tor Håkon Eiken f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
Lodve Per Gidske f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer

Varamedlemmer

Jens Zeuthen Meyer f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
Even Aarvik f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 315 stemmer
Yasmin Bodil Balgobin f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 314 stemmer
Anne Marit Gjerde Ellertsen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 313 stemmer
Grunde Bruland f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 317 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
GRO INGEBRIGTSEN KLUNGLAND f. 1978 Sandsli
2
LIDVEIG TJØRVE f. 1961 Sandsli
3
INGE ANDERSLAND f. 1986 Fyllingsdalen
4
LODVE PER GIDSKE f. 1970 Søreidgrend
5
EVEN AARVIK f. 1965 Søreidgrend
6
ANETTE TYSNES AARVIK f. 1970 Søreidgrend
7
ASTRID HELEN GILJA ANGELL f. 1969 Søreidgrend
8
JENS ZEUTHEN MEYER f. 1963 Søreidgrend
9
ROALD LINDÅS f. 1967 Søreidgrend
10
YASMIN BODIL BALGOBIN f. 1973 Rådal
11
KJERSTI HAUKELAND EIKEN f. 1973 Kokstad
12
ANNE MARIT GJERDE ELLERTSEN f. 1970 Søreidgrend
13
CECILIE HAMMERSLAND OLSEN f. 1982 Søreidgrend
14
TOR HÅKON EIKEN f. 1976 Sandsli
15
GRUNDE BRULAND f. 1973 Søreidgrend