YTRE ARNA SOKN

Peter Jebsens veg 39, 5265 YTRE ARNA 55 36 22 70 ytre.arna.menighet@bergen.kirken.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 163 stemmer

Medlemer

Jorunn Haukås f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 194 stemmer
Helge Bognøy f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 191 stemmer
Thor Kalland f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
Hilde Kvinge Rannestad f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 184 stemmer
Marianne Vevle Hjortland f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 175 stemmer
Jan Olav Lien Hansen f. 1996
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer

Varamedlemer

Anita Merethe Brattaule Frekhaug f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
Rozalie Hadhazi f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
John Skartveit f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
Monica Kversøy Fagermo f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 162 stemmer
Svanhild Mari Strømsnes Birkeland f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste