ETNE SOKN

Etne kyrkekontor Enge 5, 5590 ETNE 53 77 11 70 kyrkjeverja@etnekyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 347 stemmer

Medlemer

Anne Jorunn Lindevik f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer
Karl Arnold Solheim f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 411 stemmer
Marta Onstein f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 405 stemmer
Astrid Fagerjord Harboe f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
Sjur Aakra f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
Elisabet Vae Haaland f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
Henriette Baustad Stople f. 1993
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
Reidun Irene Solberg Sande f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 369 stemmer

Varamedlemer

Tone-Kristin Flokketvedt f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 364 stemmer
Bjørg Klungland f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer
Ragnhild Underhaug Ness f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 349 stemmer
Øyvind Kaldheim f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 347 stemmer
Margunn Kjellesvik Sandvik f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 339 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

2
ANNE JORUNN LINDEVIK f. 1973 Frette
3
KARL ARNOLD SOLHEIM f. 1953 Silde
4
TONE-KRISTIN FLOKKETVEDT f. 1977 Ekrheim
5
ELISABET VAE HAALAND f. 1976 Austheim
6
SJUR AAKRA f. 1971 Moe
7
HENRIETTE BAUSTAD STOPLE f. 1994 Grønstad
9
MARTA ONSTEIN f. 1960 LItledalen
10
ØYVIND KALDHEIM f. 1967 Kaldheim
11
MARGUNN KJELLESVIK SANDVIK f. 1953 Øvstebø
12
RAGNHILD UNDERHAUG NESS f. 1965 Sørstranda
13
SOLVEIG HETLEFLÅT f. 1972 Osnes
14
BJØRG KLUNGLAND f. 1953 Mæland
15
HELGA AUSTRHEIM f. 1980 Enge