BØMLO SOKN

5430 BREMNES 53 42 32 90 kyrkja@bomlo.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 215 stemmer

Medlemer

EINAR EIDESVIK f. 1981 , fiskeskipper
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
ELIN VOLD f. 1964 , dagleg leiar
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
NANCY HELEN SØRENES OLSEN f. 1978 , sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 250 stemmer
GORM EIDESVIK f. 1996 , automatiker
Nominasjonskomiteens liste 250 stemmer
ODD INGVAR NILSSEN f. 1962 , offshore arbeidar
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
TRYGVE SVEINUNG TOTLAND f. 1951 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 243 stemmer

Varamedlemer

DAGNOR ENGENES f. 1967 , barnehagelærar
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
ROLF MAGNE SKIPPERVIK f. 1949 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer
OLGA INGJERD KÅRBØ f. 1959
Tilføydd valbar person 2 stemmer
SOLFRID KJELLAUG LØNNING f. 1948
Tilføydd valbar person 2 stemmer
LAILA BAUGE f. 1960
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
TRYGVE SVEINUNG TOTLAND f. 1951, pensjonist
2
ODD INGVAR NILSSEN f. 1962, offshore arbeidar
3
ELIN VOLD f. 1964, dagleg leiar
4
DAGNOR ENGENES f. 1967, barnehagelærar
5
NANCY HELEN SØRENES OLSEN f. 1978, sjukepleiar
6
GORM EIDESVIK f. 1996, automatiker
7
EINAR EIDESVIK f. 1981, fiskeskipper
8
ROLF MAGNE SKIPPERVIK f. 1949, pensjonist