BØMLO SOKN

c/o Bømlo Kyrkjelege fellesråd Rådhuset Leirdalen 1, 5430 BREMNES 53 42 32 90 kyrkja@bomlo.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 215 stemmer

Medlemer

Einar Eidesvik f. 1981 , fiskeskipper
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
Elin Vold f. 1964 , dagleg leiar
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
Nancy Helen Sørenes Olsen f. 1978 , sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 250 stemmer
Gorm Eidesvik f. 1996 , automatiker
Nominasjonskomiteens liste 250 stemmer
Odd Ingvar Nilssen f. 1962 , offshore arbeidar
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
Trygve Sveinung Totland f. 1951 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 243 stemmer

Varamedlemer

Dagnor Engenes f. 1967 , barnehagelærar
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
Rolf Magne Skippervik f. 1949 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer
Olga Ingjerd Kårbø f. 1959
Tilføydd valbar person 2 stemmer
Solfrid Kjellaug Lønning f. 1948
Tilføydd valbar person 2 stemmer
Laila Bauge f. 1960
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
TRYGVE SVEINUNG TOTLAND f. 1952, pensjonist
2
ODD INGVAR NILSSEN f. 1963, offshore arbeidar
3
ELIN VOLD f. 1965, dagleg leiar
4
DAGNOR ENGENES f. 1968, barnehagelærar
5
NANCY HELEN SØRENES OLSEN f. 1979, sjukepleiar
6
GORM EIDESVIK f. 1997, automatiker
7
EINAR EIDESVIK f. 1982, fiskeskipper
8
ROLF MAGNE SKIPPERVIK f. 1950, pensjonist