TYSNES SOKN

5680 TYSNES 53 43 71 23 kyrkjekontor@tysnes.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 225 stemmer

Medlemer

Arne Leite f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
Øystein Flakke f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
Lorentz Lunde f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 245 stemmer
Silje Lunde f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
Johanne Dalland f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
Hildegunn Berge f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 237 stemmer

Varamedlemer

Anette Kårstad f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 231 stemmer
Per Ingolf Økland f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
Ingeborg Tysnes f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 225 stemmer
Britt Kjellesvik Rage f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
Oddvar Thuen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste