UGGDAL OG REKSTEREN SOKN

5685 UGGDAL 53 43 71 25 kyrkjekontor@tysnes.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 163 stemmer

Medlemer

Linn Larssæther Frøkedal f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer
Endre O Epland f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
Jan Økland f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 178 stemmer
Irene Birkås Hetle f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 175 stemmer
Berit Karin Berntsen f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer
Anna Sofie Epland f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer

Varamedlemer

Torhild Ingebjørg Flatråker f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Alf Arne Aasheim f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer
Helge Hauge f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
May Elisabeth Helland f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Kjersti Aasheim f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste