HUSNES OG HOLMEDAL SOKN

Klubbavikjo 9, 5451 VALEN 90 53 19 10 post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 215 stemmer

Medlemer

LIV SLETTEMARK f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 269 stemmer
KJERSTI LØSETH f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 237 stemmer
KRISTINE NODLAND HELLÅS f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 235 stemmer
ANITA ÅKRE f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 227 stemmer
ELISABETH BLOKKUM f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 227 stemmer
CORT HOLTERMANN f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
LAILA EIREN BJELLAND BROKS f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
KARI MARIE THORKILDSEN f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 222 stemmer

Varamedlemer

TORIL BYRKJELAND TJELMELAND f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 222 stemmer
LEIV HÅKON KALDESTAD f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 221 stemmer
LARS ERIK SKÅTUN f. 2000
Nominasjonskomiteens liste 221 stemmer
SELMA ANDREA YNNESDAL f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
MARIE RADHA LARSSEN f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
LIV SLETTEMARK f. 1951 Husnes
2
KARI MARIE THORKILDSEN f. 1964 Valen
3
KJERSTI LØSETH f. 1957 Husnes
4
CORT HOLTERMANN f. 1948 Utåker
5
LEIV HÅKON KALDESTAD f. 1959 Sunde
6
SELMA ANDREA YNNESDAL f. 1949 Herøysundet
7
KRISTINE NODLAND HELLÅS f. 1954 Sandvoll
8
ANITA ÅKRE f. 1973 Sunde
9
LARS ERIK SKÅTUN f. 2000 Sunde
11
MARIE RADHA LARSSEN f. 1982 Husnes
12
ELISABETH BLOKKUM f. 1960 Sandvoll
13