USKEDALEN SOKN

5463 USKEDALEN 90 53 19 10 post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 50 stemmer

Medlemer

Sigmund Myklebust f. 1973 , Entreprenør
Nominasjonskomiteens liste 61 stemmer
Eli Roseth Eik f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 61 stemmer
Kristian Olav Bringedal f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 59 stemmer
Liv Cecilie Sæbø Eik f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 59 stemmer

Varamedlemer

Hallgeir Snilstveit f. 1967 , Bussjøfør
Nominasjonskomiteens liste 54 stemmer
Frode Seim f. 1969 , Arbeidar
Nominasjonskomiteens liste 47 stemmer
Einar Gjertsen f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 48 stemmer
Arne Møller f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 49 stemmer
Kåre Magnus Rød f. 1941 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 48 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
SIGMUND MYKLEBUST f. 1975, Entreprenør Uskedalen
2
ELI ROSETH EIK f. 1950, Pensjonist Uskedalen
3
KRISTIAN OLAV BRINGEDAL f. 1953, Pensjonist Uskedalen
4
HALLGEIR SNILSTVEIT f. 1969, Bussjøfør Uskedalen
5
FRODE SEIM f. 1971, Arbeidar Uskedalen
6
LIV CECILIE SÆBØ EIK f. 1950, Pensjonist Uskedalen
7
EINAR GJERTSEN f. 1950, Pensjonist Uskedalen
8
ARNE MØLLER f. 1953, Pensjonist Uskedalen
9
KÅRE MAGNUS RØD f. 1943, Pensjonist Uskedalen