ÅKRA SOKN

5499 ÅKRA 53 48 27 40 post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 20 stemmer

Medlemer

Oddrun Berge f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 26 stemmer
Åse Farestveit f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 24 stemmer
Ruth Solveig Årthun Bergane f. 1998
Nominasjonskomiteens liste 23 stemmer
Magnhild Solveig Eide Furdal f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 22 stemmer

Varamedlemer

Erik Johan Furdal f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 21 stemmer
Anne Lise Vågen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 21 stemmer
Sunniva Brekke f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 19 stemmer
Bodil Hjøllo Solheim f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 19 stemmer
Gunnhild Vika Jegteberg f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 19 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
ODDRUN BERGE f. 1957 Åkra
2
ERIK JOHAN FURDAL f. 1954 Matre
4
ÅSE FARESTVEIT f. 1964 Åkra
6
SUNNIVA BREKKE f. 1950 Åkra
7
BODIL HJØLLO SOLHEIM f. 1957 Åkra
8
GUNNHILD VIKA JEGTEBERG f. 1968 Åkra
9
ANNE LISE VÅGEN f. 1955 Åkra