KVINNHERAD SOKN

Klubbavikjo 9, 5451 VALEN 53 48 27 40 post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 205 stemmer

Medlemer

Berta Haugland f. 1961 , Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 263 stemmer
Ann-Merethe Niclasen f. 1962 , Avdelingsleiar/Sjukepleia
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
Ingo Bewer f. 1965 , Arialplanleggjar
Nominasjonskomiteens liste 239 stemmer
Leiv Magne Siqveland f. 1969 , Sivilingeniør
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
Esther Falk f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 227 stemmer
Rebekka Attramadal f. 1988 , Vikarorganist/Musikklærar
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
Ingve Lunde Hesjedal f. 1983 , Politibetjent
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
Svein Hjelmeland f. 1952 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer

Varamedlemer

Gunvor Anita Bjørnemo Mehl f. 1956 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 218 stemmer
Helga Fossheim f. 1954 , Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 217 stemmer
Sigrun Guddal f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer
Marit Bakke f. 1965 , Kvalitetsleiar Hydro
Nominasjonskomiteens liste 215 stemmer
Halvard Fausk f. 1959 , Driftsoperatør
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANN-MERETHE JAKOBSEN f. 1964, Avdelingsleiar/Sjukepleia Seimsfoss
2
REBEKKA ATTRAMADAL f. 1990, Vikarorganist/Musikklærar Dimmelsvik
3
INGO BEWER f. 1967, Arialplanleggjar Rosendal
4
HELGA FOSSHEIM f. 1956, Konsulent Seimsfoss
5
INGVE LUNDE HESJEDAL f. 1985, Politibetjent Rosendal
6
ESTHER FALK f. 1951, Pensjonist Dimmelsvik
7
SVEIN HJELMELAND f. 1954, Bonde Dimmelsvik
8
SIGRUN GUDDAL f. 1955, Pensjonist Seimsfoss
9
SOLVEIG HELLESØE SANDVIK f. 1952, Pensjonist Dimmelsvik
10
LEIV MAGNE SIQVELAND f. 1971, Sivilingeniør Rosendal
11
MARIT BAKKE f. 1967, Kvalitetsleiar Hydro Dimmelsvik
12
BERTA HAUGLAND f. 1963, Adjunkt Rosendal
13
HALVARD FAUSK f. 1961, Driftsoperatør Dimmelsvik
14
GUNVOR ANITA BJØRNEMO MEHL f. 1958, Lærar Rosendal
15
INGER BERGE EIK f. 1953, Pensjonist Seimsfoss