ÆNES SOKN

5475 ÆNES 90 53 19 10 post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 27 stemmer

Medlemer

Kari Eikeland Enes f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 29 stemmer
Ingfrid Øyre f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 29 stemmer
Gunnar Audun Aarsand f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 29 stemmer
Terje Enes f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 28 stemmer

Varamedlemer

Kjersti Bondhus f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 28 stemmer
Gunnar Enæs f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 28 stemmer
Olav Nerhus Hatteberg f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 25 stemmer
Hildur Kroka f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 26 stemmer
Kenneth Bondhus f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 26 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
TERJE ENES f. 1948 Ænes
2
OLAV NERHUS HATTEBERG f. 1960 Mauranger
3
KARI EIKELAND ENES f. 1975 Ænes
4
INGFRID ØYRE f. 1970 Mauranger
5
GUNNAR AUDUN AARSAND f. 1951 Ænes
6
KJERSTI BONDHUS f. 1949 Mauranger
7
HILDUR KROKA f. 1956 Mauranger
8
KENNETH BONDHUS f. 1976 Mauranger
9
GUNNAR ENÆS f. 1957 Ænes