ØLVE SOKN

5637 ØLVE 90 53 19 10 post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 48 stemmer

Medlemer

Grethe Marion Revne f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 56 stemmer
Rune Dahle f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 55 stemmer
Marit Synnøve Bergheim Lyhammer f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 55 stemmer
Anita Håvik Skarvatun f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 54 stemmer

Varamedlemer

Jostein Rødland f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 53 stemmer
Anne-Kirsten Hamarhaug f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 52 stemmer
Susanne Ulvenes f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 51 stemmer
Airin Helene Zimmer f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer
Norvald Randulf Barthel f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 49 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
GRETHE MARION REVNE f. 1956 Ølve
2
RUNE DAHLE f. 1961 Ølve
3
AIRIN HELENE ZIMMER f. 1958 Ølve
5
SUSANNE ULVENES f. 1979 Ølve
6
NORVALD RANDULF BARTHEL f. 1966 Ølve
7
ANITA HÅVIK SKARVATUN f. 1968 Ølve
8
ANNE-KIRSTEN HAMARHAUG f. 1956 Ølve
9
JOSTEIN RØDLAND f. 1970 Ølve