RØLDAL SOKN

5760 RØLDAL 53 64 71 40 post@oddakirken.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 117 stemmer

Medlemer

Lars O Seim f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
Dagny Haara f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
Dag Sverre Ekkje f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 139 stemmer
Annbjørg Opedal Hamre f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
Gerd Therese Bratteteig f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
Åge Helge N Botnen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer

Varamedlemer

Ove Gj Lynghamar f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
Alfred Leren f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 126 stemmer
Elisabeth Blaker Hagen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
Unni Sandal Medhus f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 119 stemmer
Rønnaug Tveita f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste