SKARE SOKN

5763 SKARE 53 64 71 40 post@oddakirken.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 93 stemmer

Medlemer

Steinar Tokheim f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Sigrid Lygre f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 103 stemmer
Kjetil Borge f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 96 stemmer
Lillian Akse f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 95 stemmer
Aud Skår Straumsøy f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 94 stemmer
Liv Jordan f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer

Varamedlemer

Erika Renate Nordbustad f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer
Jon Løyning f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Knut Berge f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Olav Skare f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Inger Synnøve Strømskag f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste