ULVIK SOKN

Storøyni 6, 5730 ULVIK 56 52 68 00 kyrkjeverje@ulvik.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 129 stemmer

Medlemer

VENKE LANGBALLE f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
KNUT NES f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
STEIN ARNOLD HEVRØY f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
KJERSTI ANNLAUG YSTEBØ KOLÅS BERGO f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
KENNETH LØKAAS f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
ASTRID JORDAL BØRSHEIM f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer

Varamedlemer

JON OLAV HEGGSETH f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
FINN JOHAN GJERDE f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer
KRISTIN BERG HANSEN f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
ANDREAS HJELTNES f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
GØRIL RONDESTVEIT f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 123 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
KNUT NES f. 1945 Ulvik
3
ANDREAS HJELTNES f. 1982 Ulvik
4
VENKE LANGBALLE f. 1969 Ulvik
5
KENNETH LØKAAS f. 1973 Ulvik
6
KRISTIN BERG HANSEN f. 1971 Ulvik
7
GØRIL RONDESTVEIT f. 1949 Ulvik
8
ASTRID JORDAL BØRSHEIM f. 1974 Ulvik
9
KRISTIN NESHEIM f. 1962 Vallavik
10
STEIN ARNOLD HEVRØY f. 1979 Ulvik
11
JON OLAV HEGGSETH f. 1953 Ulvik
12
FINN JOHAN GJERDE f. 1951 Ulvik