OPPHEIM SOKN

5713 VOSSESTRAND 56 52 24 73 post@voss.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 104 stemmer

Medlemer

May-Ruth Nåsen Neteland f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
Marta Jorunn Almeland Kvamme f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
Tore Bidne f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Monica Gudrun Hansen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
Gerd Ingrid Jordalen f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Turid Grindeland Nummedal f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer

Varamedlemer

Heidi Hisdal f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
Arne Hagenson f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Morten Gunnar Samskott f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Lars Willgohs f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Elisabeth Sleen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
TORE BIDNE f. 1974 Oppheim
2
MONICA GUDRUN HANSEN f. 1975 Haugsvik
3
ARNE HAGENSON f. 1972 Oppheim
4
HEIDI HISDAL f. 1966 Oppheim
5
MORTEN GUNNAR SAMSKOTT f. 1956 Stalheim
6
MARTA JORUNN ALMELAND KVAMME f. 1957 Haugsvik
7
TERJE MIDTTUN f. 1974 Haugsvik
8
GERD INGRID JORDALEN f. 1977 Jordalen
9
CHRISTINE KALSÅS f. 1971 Haugsvik
10
TURID GRINDELAND NUMMEDAL f. 1976 Vasstronde
11
OLGA GJØSTEIN f. 1965 Oppheim
12
MARIT LUNDE HORVEI f. 1972 Oppheim
13
LARS WILLGOHS f. 1964 Vasstronde
14
ELISABETH SLEEN f. 1973 Stalheim
15
MAY-RUTH NÅSEN NETELAND f. 1972 Jordalen