OPPHEIM SOKN

5713 VOSSESTRAND 56 52 24 73 post@voss.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 104 stemmer

Medlemer

May-Ruth Nåsen Neteland f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
Marta Jorunn Almeland Kvamme f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
Tore Bidne f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Monica Gudrun Hansen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
Gerd Ingrid Jordalen f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Turid Grindeland Nummedal f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer

Varamedlemer

Heidi Hisdal f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
Arne Hagenson f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Morten Gunnar Samskott f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Lars Willgohs f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Elisabeth Sleen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
TORE BIDNE f. 1973 Oppheim
2
MONICA GUDRUN HANSEN f. 1974 Haugsvik
3
ARNE HAGENSON f. 1971 Oppheim
4
HEIDI HISDAL f. 1965 Oppheim
5
MORTEN GUNNAR SAMSKOTT f. 1955 Stalheim
6
MARTA JORUNN ALMELAND KVAMME f. 1956 Haugsvik
7
TERJE MIDTTUN f. 1973 Haugsvik
8
GERD INGRID JORDALEN f. 1976 Jordalen
9
CHRISTINE KALSÅS f. 1970 Haugsvik
10
TURID GRINDELAND NUMMEDAL f. 1975 Vasstronde
11
OLGA GJØSTEIN f. 1964 Oppheim
12
MARIT LUNDE HORVEI f. 1971 Oppheim
13
LARS WILLGOHS f. 1963 Vasstronde
14
ELISABETH SLEEN f. 1972 Stalheim
15
MAY-RUTH NÅSEN NETELAND f. 1971 Jordalen