ØYSTESE SOKN

Øystese Kyrkje, 5610 ØYSTESE 56 55 18 88 kyrkjekontoret@kvam.kyrkjer.net

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 266 stemmer

Medlemer

Oddvar Ulltang f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Astrid Lunestad f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 292 stemmer
Ruben Øystese f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 292 stemmer
Kjell Dysvik f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer
Erna Haltvik f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer
Therese Rykkje Aalvik f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 272 stemmer
Eli Skaar Kvarv f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 272 stemmer
Marita Dalatun f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 270 stemmer

Varamedlemer

Bente Helen Rykkje Jordalen f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
Sveinung Lid Aalvik f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 265 stemmer
Mari Laupsa f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer
Jan Hellingsrud f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 263 stemmer
Edel Huse f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
ODDVAR ULLTANG f. 1964 Øystese
2
ASTRID LUNESTAD f. 1981 Øystese
3
RUBEN ØYSTESE f. 1964 Øystese
4
MARITA DALATUN f. 1974 Øystese
5
SVEINUNG LID AALVIK f. 1976 Øystese
6
THERESE RYKKJE AALVIK f. 1985 Øystese
7
KJELL DYSVIK f. 1960 Øystese
8
MARI LAUPSA f. 1996 Øystese
9
JAN HELLINGSRUD f. 1963 Øystese
10
ERNA HALTVIK f. 1969 Øystese
11
EDEL HUSE f. 1973 Øystese
12
BENTE HELEN RYKKJE JORDALEN f. 1971 Øystese
13
ELI SKAAR KVARV f. 1955 Øystese