STRANDEBARM SOKN

Strandebarm Kyrkje Strandadalsvegen 31, 5630 STRANDEBARM 56 55 18 88 kyrkjekontoret@kvam.kyrkjer.net

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 176 stemmer

Medlemer

Olav Per Tombre f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
Anne Marie Bogetveit Berge f. 1955 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 200 stemmer
Åse Sandnes Fosse f. 1963 , Logoped
Nominasjonskomiteens liste 196 stemmer
Bodil Stranden f. 1965 , Administrasjonskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 182 stemmer
Kåre Milje f. 1963 , Gartnar
Nominasjonskomiteens liste 178 stemmer
Torunn Baldersheim f. 1963 , Hjelpepleiar
Nominasjonskomiteens liste 178 stemmer
Anne Kristin Fosse f. 1960 , Hjelpepleiar
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
Arne Gjerstad f. 1965 , Næringsmiddelteknikar
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer

Varamedlemer

Inger Ljones Måkestad f. 1968 , Hjelpepleiar
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
Lillian Hjartåker Fosse f. 1958 , Klokkar
Nominasjonskomiteens liste 167 stemmer
Lina Chandrika Berge f. 1979 , Barne-og ungdomsarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 167 stemmer
Alvhild Tveitnes f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 167 stemmer
Siv Ljones f. 1965 , Sjølvst. næringsdrivande
Nominasjonskomiteens liste 167 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
OLAV PER TOMBRE f. 1953, Pensjonist Tangerås
2
LILLIAN HJARTÅKER FOSSE f. 1960, Klokkar Fosse
3
ANNE MARIE BOGETVEIT BERGE f. 1957, Pensjonist Tangerås
4
ÅSE SANDNES FOSSE f. 1965, Logoped Fosse
5
BODIL STRANDEN f. 1967, Administrasjonskonsulent Tangerås
6
KÅRE MILJE f. 1965, Gartnar Innstranda
7
TORUNN BALDERSHEIM f. 1965, Hjelpepleiar Bru
8
ARNE GJERSTAD f. 1967, Næringsmiddelteknikar Omastrand
9
LINA CHANDRIKA BERGE f. 1981, Barne-og ungdomsarbeidar Fosse
10
ALVHILD TVEITNES f. 1945, Pensjonist Omastrand
11
SIV LJONES f. 1967, Sjølvst. næringsdrivande Innstranda
12
INGER LJONES MÅKESTAD f. 1970, Hjelpepleiar Innstranda
13
ANNE KRISTIN FOSSE f. 1962, Hjelpepleiar Omastrand