FUSA SOKN

Fjord'n senter, 5640 EIKELANDSOSEN 56 58 01 81 post.fusa@kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Kunne ikkje finne valresultatet for FUSA SOKN
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
ROALD SAMNØY f. 1953, Pensjonist Skjørsand
2
OLAUG ELISE MJELDE f. 1961, Barne- og ungdomsarbeidar Fusa
3
SIGBJØRN SUNDFJORD f. 1967, Konstruktør Sundfjord
4
TORIL HJARTÅKER HAUGE f. 1971, Lektor Nordtveitgrend
5
LARS ERIK DALLAND f. 1954, Pensjonist Baldersheim
6
STINA SAMNØY SKARE f. 1986, Sjukepleiar Vinnes
7
ROGER HOEL f. 1967, Offiser Vinnes
8
BRITT MARI GJERDE f. 1973, Rektor Eikelandsosen
9
SAMSON ØPSTAD f. 1954, Forskar Fusa
10
MARTE HAFSTAD-JOHANSEN f. 1979, Lærar Sævareid
11
TORALV HUSE f. 1950, Bonde Baldersheim
12
BODIL SAMNØY f. 1967, Sjukepleiar Hålandsdalen
13
ØYVIND NORDBØ f. 1960, Industriarbeidar Baldersheim
14
AUDNY ELISE SAMNØY STUEN f. 1965, Overingeniør Skjørsand
15
ODDVAR STORLI f. 1952, Bonde Skjørsand
16
LAILA OSEBAKKEN EIKELAND f. 1940, Pensjonist Eikelandsosen
17
JAN OLE HØIBY HANSEN f. 1969, Industriarbeidar Fusa