SAMNANGER SOKN

Hagabakkane 1, 5650 TYSSE 56 58 90 10 post@samnanger.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 260 stemmer

Medlemer

Anlaug Røen Hauge f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 329 stemmer
Hilde Maraas Aarvik f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 303 stemmer
Inger Elisabeth Odland f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 301 stemmer
Johannes Solsvik Bruvik f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 298 stemmer
Monica Tjønna f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer
Gullborg Marie Kongestøl Aasgaard f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 283 stemmer

Varamedlemer

Knut Inge Røen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
Anne Gerd Tandstad f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer
Fred Morten Ervik f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 272 stemmer
Eva Hellevang f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 270 stemmer
Reidun Tunes f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
HILDE MARAAS AARVIK f. 1964 Gjerde
2
ANLAUG RØEN HAUGE f. 1948 Rødne
4
INGER ELISABETH ODLAND f. 1953 Lauvskar
5
KNUT INGE RØEN f. 1951 Rødne
6
REIDUN TUNES f. 1952 Rolvsvåg
7
JOHANNES SOLSVIK BRUVIK f. 1977 Ådland
8
MONICA TJØNNA f. 1974 Eikedalen
9
ANNE GERD TANDSTAD f. 1966 Ytre-Tysse
10
EVA HELLEVANG f. 1948 Haga
11
FRED MORTEN ERVIK f. 1970 Totland
12
TOR JELLESTAD f. 1963 Reistad