OS SOKN

Øyro 49, 5200 OS 56 57 24 00 post@os.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 985 stemmer

Medlemer

Bente Marie Brøvig Strømme f. 1954 , Fysioterapeut
Nominasjonskomiteens liste 1096 stemmer
Knut Inge Johnsen f. 1952 , Lektor/Folkehøgskuleærar
Nominasjonskomiteens liste 1078 stemmer
Inger Jonette Indset Botnevik f. 1956 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 1066 stemmer
Jorunn Hodneland f. 1959 , Avdelingssjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 1051 stemmer
Christine Westgaard Lund Halland f. 1973 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 1049 stemmer
Per Gunnar Lunde Oseng f. 1984 , Ruskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 1040 stemmer
Jon Håkon Øen f. 1973 , Myndighetskontakt UiB
Nominasjonskomiteens liste 1034 stemmer
Malin Nøss Vangsnes f. 1987 , Dansekunstnar
Nominasjonskomiteens liste 1024 stemmer

Varamedlemer

Arne Tveit f. 1962 , Kirkebyggsjef i Bergen
Nominasjonskomiteens liste 1013 stemmer
Nils Sørbø f. 1948 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 996 stemmer
Kjell Jarle Aadland f. 1949 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 994 stemmer
Becky Ogwu Hesjedal f. 1978 , Arbeidssøkjande
Nominasjonskomiteens liste 957 stemmer
Thorstein Skårnes f. 1983 , Kontorsjef
Nominasjonskomiteens liste 984 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER JONETTE INDSET BOTNEVIK f. 1958, Lærar Os
2
JON HÅKON ØEN f. 1975, Myndighetskontakt UiB Nore Neset
3
BENTE MARIE BRØVIG STRØMME f. 1956, Fysioterapeut Os
4
ARNE TVEIT f. 1964, Kirkebyggsjef i Bergen Søfteland
5
KNUT INGE JOHNSEN f. 1954, Lektor/Folkehøgskuleærar Os
6
NILS SØRBØ f. 1950, pensjonist Søre Neset
7
Per Gunnar Lunde Oseng f. 1986, Ruskonsulent Søre Neset
8
CHRISTINE WESTGAARD LUND HALLAND f. 1975, Lærar Søre Neset
9
KJELL JARLE AADLAND f. 1951, pensjonist Søfteland
10
BECKY OGWU HESJEDAL f. 1980, Arbeidssøkjande Lepsøy
11
THORSTEIN SKÅRNES f. 1985, Kontorsjef Lysekloster
12
MALIN NØSS VANGSNES f. 1989, Dansekunstnar Søre Neset
13
TRYGGVE LILLESTØL f. 1954, pensjonist Søre Øyane
14
JORUNN HODNELAND f. 1961, Avdelingssjukepleiar Os