OS SOKN

Øyro 49, 5200 OS 56 57 24 00 post@os.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Kunne ikkje finne valresultatet for OS SOKN
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER JONETTE INDSET BOTNEVIK f. 1957, Lærar Os
2
JON HÅKON ØEN f. 1974, Myndighetskontakt UiB Nore Neset
3
BENTE MARIE BRØVIG STRØMME f. 1955, Fysioterapeut Os
4
ARNE TVEIT f. 1963, Kirkebyggsjef i Bergen Søfteland
5
KNUT INGE JOHNSEN f. 1953, Lektor/Folkehøgskuleærar Os
6
NILS SØRBØ f. 1949, pensjonist Søre Neset
7
Per Gunnar Lunde Oseng f. 1985, Ruskonsulent Søre Neset
8
CHRISTINE WESTGAARD LUND HALLAND f. 1974, Lærar Søre Neset
9
KJELL JARLE AADLAND f. 1950, pensjonist Søfteland
10
BECKY OGWU HESJEDAL f. 1979, Arbeidssøkjande Lepsøy
11
THORSTEIN SKÅRNES f. 1984, Kontorsjef Lysekloster
12
MALIN NØSS VANGSNES f. 1988, Dansekunstnar Søre Neset
13
TRYGGVE LILLESTØL f. 1953, pensjonist Søre Øyane
14
JORUNN HODNELAND f. 1960, Avdelingssjukepleiar Os