HERDLA SOKN

5315 HERDLA 56 15 71 00 kirkekontoret@kirken-askoy.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 278 stemmer

Medlemer

Kjell Lyder Berland f. 1947 , Skipper pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Kjellaug Oddrun Fauskanger Eidsaa f. 1953 , Inspektør, Tveit skole
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer
Eirin Hansen Berg f. 1987 , Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer
Solfrid Kongshaug Aase f. 1969 , Konserndirektør, Allianse
Nominasjonskomiteens liste 298 stemmer
Ivar Eidsaa f. 1956 , Konditor
Nominasjonskomiteens liste 292 stemmer
Therese Balestrand Ellingsund f. 1971 , Lærer, Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer

Varamedlemer

Einy Kristine Daviknes f. 1977 , Sosionom
Nominasjonskomiteens liste 286 stemmer
Gunnvor Eggebø Næss f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
Ove Brynjulf Berland f. 1953 , Pensjonert Nordsjøarb.
Nominasjonskomiteens liste 282 stemmer
Randi Sørhaug f. 1955 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 277 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
KJELL LYDER BERLAND f. 1948, Skipper pensjonist 5314 Kjerrgarden
2
KJELLAUG ODDRUN FAUSKANGER EIDSAA f. 1954, Inspektør, Tveit skole 5314 Kjerrgarden
3
IVAR EIDSAA f. 1957, Konditor 5314 Kjerrgarden
4
EINY KRISTINE DAVIKNES f. 1978, Sosionom 5314 Kjerrgarden
5
GUNNVOR EGGEBØ NÆSS f. 1952, Pensjonist 5315 Herdla
6
OVE BRYNJULF BERLAND f. 1954, Pensjonert Nordsjøarb. 5314 Kjerrgarden
7
EIRIN HANSEN BERG f. 1988, Helsefagarbeider 5315 Herdla
8
THERESE BALESTRAND ELLINGSUND f. 1972, Lærer, Adjunkt 5314 Kjerrgarden
9
SOLFRID KONGSHAUG AASE f. 1970, Konserndirektør, Allianse 5314 Kjerrgarden
10
RANDI SØRHAUG f. 1956, Hjelpepleier 5314 Kjerrgarden