EKSINGEDALEN SOKN

5728 EIDSLANDET 56 59 39 20 kyrkjekontoret@vaksdal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 18 stemmer

Medlemer

Bjørg Ingrid Lavik f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 22 stemmer
Jarand Brørvik f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 20 stemmer
Ole Jakob Nese f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 20 stemmer
Lars Patterson f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 19 stemmer

Varamedlemer

Annika Therese Nottberg Brønstad f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 19 stemmer
Jorunn Ninni Sæterdal f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 19 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste