NESHEIM SOKN

EKSINGEDALEN, 5728 EIDSLANDET 56 59 39 20 kyrkjekontoret@vaksdal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 26 stemmer

Medlemer

Gøril Kvinge Nesheim f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 35 stemmer
Unn Evelyn Gullbrå f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 32 stemmer
Magnar Nese f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 30 stemmer
Frøydis Gullbrå f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 30 stemmer

Varamedlemer

Ivar Rødland Bergo f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 24 stemmer
Jan Arne Fjellanger f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 24 stemmer
Arne Nesheim f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 24 stemmer
Haldis Bjotveit Øvstedal f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 24 stemmer
Gaute Øvstedal f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 25 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste