GJERSTAD SOKN

Lonevågen 5, 5282 LONEVÅG 56 19 22 80 kyrkje@osteroy.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 165 stemmer

Medlemer

Reidun Vevle f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 198 stemmer
Kari Vevle Reigstad f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
Anne Cecilie Skeidsvoll f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 183 stemmer
Henning Klovning Rød f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 182 stemmer
Anveig Solberg f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer
Baard Eikaas f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Kjellaug Hartveit f. 1941
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Kristin Margret Sigurdardottir f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer

Varamedlemer

Grethe Alida Kleiveland Kleppe f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 162 stemmer
Tormod Hovden f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
Solveig Skjerping f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Myrthel Johanne Solberg Tysse f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
Erna Solveig Lone f. 1941
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
REIDUN VEVLE f. 1951 Lonevåg
2
HENNING KLOVNING RØD f. 1976 Hauge
3
KARI VEVLE REIGSTAD f. 1968 Hauge
4
BAARD EIKAAS f. 1990 hauge
5
ANVEIG SOLBERG f. 1983 Lonevåg
7
ANNE CECILIE SKEIDSVOLL f. 1969 Lonevåg
9
TORMOD HOVDEN f. 1966 Hauge
10
SOLVEIG SKJERPING f. 1947 Hauge
11
12
ERNA SOLVEIG LONE f. 1943 Lonevåg
13
KJELLAUG HARTVEIT f. 1943 Lonevåg
14
BERIT SOLBERG f. 1940 Lonevåg