KINN SOKN

Strandgata 43, 6905 FLORØ 57 75 25 30 post@kinn.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 704 stemmer

Medlemer

Ragnhild Fure Schwarz f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 889 stemmer
Ingvill Førde Torvanger f. 1969 , Aktivitør/hovedverneombud
Nominasjonskomiteens liste 839 stemmer
Torgeir Halvorsen f. 1978 , Lærer/dirigent
Nominasjonskomiteens liste 818 stemmer
Grethe Amundsen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 797 stemmer
Fredrik Johan Helland f. 1990 , Base Coordinator
Nominasjonskomiteens liste 766 stemmer
Per Kristian Byrkjeland f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 746 stemmer
Odd Bovim f. 1980 , Advokat
Nominasjonskomiteens liste 739 stemmer
Otto Inge Søvig f. 1952 , Fagleg leiar Natvik
Nominasjonskomiteens liste 721 stemmer
May Britt Ryland f. 1987 , Økonomiarbeider
Nominasjonskomiteens liste 711 stemmer
Laila Anita Schønhardt f. 1970 , Arbeidsledig
Nominasjonskomiteens liste 705 stemmer

Varamedlemer

Jenny-Elin Karstensen Indrehus f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 704 stemmer
Jostein Russøy f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 700 stemmer
Bjørg Astrid Senneset Hove f. 1956 , Arbeidsledig
Nominasjonskomiteens liste 679 stemmer
Reidar Holm Hansen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 684 stemmer
Hildegunn Kvistad f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 677 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

2
MAY BRITT RYLAND f. 1989, Økonomiarbeider
4
GRETHE AMUNDSEN f. 1953
5
TORGEIR HALVORSEN f. 1980, Lærer/dirigent
6
INGVILL FØRDE TORVANGER f. 1971, Aktivitør/hovedverneombud
7
JOSTEIN RUSSØY f. 1967
8
LAILA ANITA SCHØNHARDT f. 1972, Arbeidsledig
10
FREDRIK JOHAN HELLAND f. 1992, Base Coordinator
11
BJØRG ASTRID SENNESET HOVE f. 1958, Arbeidsledig
12
ODD BOVIM f. 1982, Advokat
13
OTTO INGE SØVIG f. 1954, Fagleg leiar Natvik
15
16
FRODE HOVLAND f. 1970