NORDAL SOKN

Strandgata 43, 6905 FLORØ 57 75 25 30 post@kinn.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 63 stemmer

Medlemer

Anne Nygård Solheim f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 95 stemmer
Anita Eikevik f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 85 stemmer
Laila Merete Tvinnereim Otnes f. 1965 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 84 stemmer
Per Inge Midtbø f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer

Varamedlemer

Kine Kristiansen f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
Frode Andreas Ellingsund f. 1962 , Prosess operatør
Nominasjonskomiteens liste 69 stemmer
Stig Asle Midtbø f. 1963 , Gardbrukar
Nominasjonskomiteens liste 67 stemmer
Arve Midtbø f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 66 stemmer
Dag Runar Bjørnseth f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 64 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
FRODE ANDREAS ELLINGSUND f. 1964, Prosess operatør
3
ARVE MIDTBØ f. 1965
4
ANITA EIKEVIK f. 1983
5
STIG ASLE MIDTBØ f. 1965, Gardbrukar
9
LAILA MERETE TVINNEREIM OTNES f. 1967, Hjelpepleier