BJORDAL OG ORTNEVIK SOKN

5962 BJORDAL 57 71 41 00 oyvind@osterbo.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 86 stemmer

Medlemer

Sissel Sørebø f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
Alf Magnar Svartemyr f. 1969 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 94 stemmer
Ingunn Østerbø f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer
Joar Oppedal f. 1963 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 92 stemmer
Kenneth Førde f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer
Åge Østerbø f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer

Varamedlemer

Jon Nesheim f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 88 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

2
JOAR OPPEDAL f. 1965, Bonde
3
SISSEL SØREBØ f. 1950, Pensjonist
4
ALF MAGNAR SVARTEMYR f. 1971, Bonde
5
ÅGE ØSTERBØ f. 1977
6
JON NESHEIM f. 1958
7
KENNETH FØRDE f. 1997