VIK SOKN

6893 VIK I SOGN 57 69 82 91 kirsti.jelle.hopperstad@vik.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 227 stemmer

Medlemer

Reidunn Bolstad f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
Kårhild Melheim Rinde f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer
Per Olav Geithus f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Kari Haga f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 248 stemmer
Siri Margrete Finne f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
Marit Iren Lunde f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 238 stemmer
Brit Eli Vassli f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 237 stemmer
Kjellaug Rivedal f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 233 stemmer

Varamedlemer

Oddrun Time f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 231 stemmer
Bjørg Solveig Grønsberg f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
Aud Helga Bell Hove f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 229 stemmer
Ellbjørg Vikøren Tenold f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 222 stemmer
Thorleif Thorsen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 225 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste