ARNAFJORD SOKN

ARNAFJORD, 6893 VIK I SOGN 57 69 82 91 kirsti.jelle.hopperstad@vik.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 39 stemmer

Medlemer

Ola Engum f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 47 stemmer
Endre Nese f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 47 stemmer
Else Karin Sætre f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 43 stemmer
Kari Johanna Bruland Dale f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 41 stemmer

Varamedlemer

Olav Dale f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 41 stemmer
Magnhild Kristine Hauglum f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 39 stemmer
Gjertrud Gudny Heggenes f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 37 stemmer
Geir Christian Simlenes Otterskred f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 38 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste