VANGSNES SOKN

6894 VANGSNES 57 69 82 91 ingvar.vangsnes@vik.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 76 stemmer

Medlemer

Erlend Hanekam f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Laila Sunde f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 88 stemmer
Arnhild Solveig Skjerven Holen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 85 stemmer
Laila Kristin Sætre f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 85 stemmer

Varamedlemer

Asbjørn Lidal f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 84 stemmer
Marianne Lunde f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer
Marit Lovise Hanekam f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer
Trine Lise Gjerde f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste