FRESVIK SOKN

6896 FRESVIK 57 69 82 92

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 78 stemmer

Medlemer

Marianne Bøthun f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 103 stemmer
Geir Ove Bøthun f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 96 stemmer
Rolf-Arne Olsen f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 87 stemmer
MONICA HAGLUND f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 87 stemmer

Varamedlemer

Bente Settevik f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer
Frode Høgberg f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 84 stemmer
Hans Ivar Bøthun f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 83 stemmer
Ragnvald Grov Sørdal f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer
Vegard Flæte Skogheim f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste