FJÆRLAND SOKN

6848 FJÆRLAND 57 67 99 85 post@sogndal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 103 stemmer

Medlemer

Berit Carlsen Orheim f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
Hilde Supphellen f. 1970 , Helsefagarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
Siv Jane Rauboti f. 1966 , Adjunkt (lærar)
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
Sverre Tufte Mundal f. 1959 , Entreprenør
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
Grete Mundal f. 2000 , Lærling frisørfaget
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
Kari Bøyum Skeide f. 1955 , Museumstilsett
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer

Varamedlemer

Anders Bøyum f. 1954 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 109 stemmer
Nils Distad f. 1947 , Bonde/pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Klara Heimlid Bøyum f. 1961 , Helsefagarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
Jostein Øygard f. 1962 , Tømrar
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
André Øygard f. 1983 , Bonde og turistvert
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
HILDE SUPPHELLEN f. 1972, Helsefagarbeidar Fjærland
2
SIV JANE RAUBOTI f. 1968, Adjunkt (lærar) Fjærland
3
BERIT CARLSEN ORHEIM f. 1951, Pensjonist Fjærland
4
SVERRE TUFTE MUNDAL f. 1961, Entreprenør Fjærland
5
GRETE MUNDAL f. 2002, Lærling frisørfaget Fjærland
6
JOSTEIN ØYGARD f. 1964, Tømrar Fimreite
7
NILS DISTAD f. 1949, Bonde/pensjonist Fjærland
8
KLARA HEIMLID BØYUM f. 1963, Helsefagarbeidar Fjærland
9
ANDRÉ ØYGARD f. 1985, Bonde og turistvert Fjærland
10
KARI BØYUM SKEIDE f. 1957, Museumstilsett Fjærland
11
Anders Bøyum f. 1956, Bonde Fjærland