BALESTRAND SOKN

Sjøtunsvegen 6, 6899 BALESTRAND 57 69 15 48 kontor@balestrand.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 210 stemmer

Medlemer

Kari Kvikne f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 277 stemmer
Jenny Kristin Menes f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Helge Ottar Ulvestad f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
Laila Vang f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
Anne Karin Solheim Sjøthun f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 236 stemmer
Ole Eilifsen f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 229 stemmer
Per Tusvik f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 222 stemmer
Berit Støle f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 217 stemmer

Varamedlemer

Kristi Tjoflaat Miconi f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer
Jan Herland f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 211 stemmer
Marit Perny Haram Vannes f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer
Marit Eidsnes f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer
Rune Andersen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 207 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste