LEIKANGER SOKN

6863 LEIKANGER 57 67 99 85 post@sogndal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 329 stemmer

Medlemer

ÅSE KONGSVIK f. 1962 , Rådgjevar
Nominasjonskomiteens liste 410 stemmer
SIGNE EIKENES f. 1963 , Prosjektleiar
Nominasjonskomiteens liste 401 stemmer
JON ERLING OPPEDAL f. 1966 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 378 stemmer
TORE ODDVIN STØLEN f. 1959 , Driftssjef
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
TOVE STENSÅS f. 1961 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
ELIN BORLAUG HAUGE f. 1978 , Avdelingsleiar
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer

Varamedlemer

ELI MARITA VIK NÆSS f. 1958 , Seniorrådgjevar
Nominasjonskomiteens liste 344 stemmer
IDA ELISABETH JØRSTAD RØYSUM f. 1984 , Rådgjevar
Nominasjonskomiteens liste 337 stemmer
GRETE HAMRE f. 1961 , Senioringeniør
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
EGIL HENNING YTRØY f. 1972 , Seniorrådgjevar
Nominasjonskomiteens liste 329 stemmer
SIRI ANDRESEN f. 1990 , Butikkmedarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 319 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
JON ERLING OPPEDAL f. 1966, Bonde Leikanger
2
SIGNE EIKENES f. 1963, Prosjektleiar Leikanger
3
ÅSE KONGSVIK f. 1962, Rådgjevar Leikanger
4
TORE ODDVIN STØLEN f. 1959, Driftssjef Leikanger
5
TOVE STENSÅS f. 1961, Lærar Leikanger
6
IDA ELISABETH JØRSTAD RØYSUM f. 1984, Rådgjevar Leikanger
7
GRETE HAMRE f. 1961, Senioringeniør Leikanger
8
EGIL HENNING YTRØY f. 1972, Seniorrådgjevar Leikanger
9
SIRI ANDRESEN f. 1990, Butikkmedarbeidar Leikanger
10
ELIN BORLAUG HAUGE f. 1978, Avdelingsleiar Leikanger
11
ELI MARITA VIK NÆSS f. 1958, Seniorrådgjevar Leikanger