LEIKANGER SOKN

Skrivarvegen 7, 6863 LEIKANGER 57 67 99 85 post@sogndal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 329 stemmer

Medlemer

Åse Kongsvik f. 1962 , Rådgjevar
Nominasjonskomiteens liste 410 stemmer
Signe Eikenes f. 1963 , Prosjektleiar
Nominasjonskomiteens liste 401 stemmer
Jon Erling Oppedal f. 1966 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 378 stemmer
Tore Oddvin Stølen f. 1959 , Driftssjef
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
Tove Stensås f. 1961 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
Elin Borlaug Hauge f. 1978 , Avdelingsleiar
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer

Varamedlemer

Eli Marita Vik Næss f. 1958 , Seniorrådgjevar
Nominasjonskomiteens liste 344 stemmer
Ida Elisabeth Jørstad Røysum f. 1984 , Rådgjevar
Nominasjonskomiteens liste 337 stemmer
Grete Hamre f. 1961 , Senioringeniør
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Egil Henning Ytrøy f. 1972 , Seniorrådgjevar
Nominasjonskomiteens liste 329 stemmer
Siri Andresen f. 1990 , Butikkmedarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 319 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
Jon Erling Oppedal f. 1967, Bonde Leikanger
2
SIGNE EIKENES f. 1964, Prosjektleiar Leikanger
3
ÅSE KONGSVIK f. 1963, Rådgjevar Leikanger
4
TORE ODDVIN STØLEN f. 1960, Driftssjef Leikanger
5
TOVE STENSÅS f. 1962, Lærar Leikanger
6
IDA ELISABETH JØRSTAD RØYSUM f. 1985, Rådgjevar Leikanger
7
GRETE HAMRE f. 1962, Senioringeniør Leikanger
8
EGIL HENNING YTRØY f. 1973, Seniorrådgjevar Leikanger
9
SIRI ANDRESEN f. 1991, Butikkmedarbeidar Leikanger
10
ELIN BORLAUG HAUGE f. 1979, Avdelingsleiar Leikanger
11
ELI MARITA VIK NÆSS f. 1959, Seniorrådgjevar Leikanger