NORUM SOKN

6859 SLINDE 57 67 99 85 post@sogndal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 138 stemmer

Medlemer

HEIDI FONDENES f. 1971 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 183 stemmer
MAGNE AHLIN f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer
GUNN KJERSTI BÅRDGARD f. 1960 , Førstesekretær
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
GUNNHILD ØVRETUN f. 1960 , Helsefagarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
VEGARD SÆTRE f. 1986 , tømrar
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
SIGRID MARI-ANN BRUSEGARD HOVDEN f. 1966 , Miljøarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer

Varamedlemer

RUNE HAUG f. 1958 , Kokk/bonde
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer
TORDIS SLINDE f. 1958 , Operatør
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer
GERD MARGOT AASEN f. 1954 , Reinhaldar
Nominasjonskomiteens liste 140 stemmer
PER MAGNE FIMREITE f. 1965 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 140 stemmer
JOHN LIDAL f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
MAGNE AHLIN f. 1950, Pensjonist Slinde
2
HEIDI FONDENES f. 1972, Lektor Slinde
3
GUNNHILD ØVRETUN f. 1961, Helsefagarbeidar Slinde
4
VEGARD SÆTRE f. 1987, tømrar Slinde
5
SIGRID MARI-ANN BRUSEGARD HOVDEN f. 1967, Miljøarbeidar Fardal
6
RUNE HAUG f. 1959, Kokk/bonde Fimreite
7
TORDIS SLINDE f. 1959, Operatør Slinde
8
GERD MARGOT AASEN f. 1955, Reinhaldar Slinde
9
PER MAGNE FIMREITE f. 1966, Bonde Fimreite
10
GUNN KJERSTI BÅRDGARD f. 1961, Førstesekretær Fardal
11
JOHN LIDAL f. 1950, Pensjonist Slinde