KAUPANGER SOKN

6854 KAUPANGER 57 67 99 85 post@sogndal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 303 stemmer

Medlemer

Einar Skeie f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 375 stemmer
Rasmus Stokke f. 1953 , Seniorrådgjevar
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer
May Kristel Bødal f. 1975 , Kundemottakar
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer
Margunn Lomheim f. 1954 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Terje Hauståker f. 1980 , Seniorrådgjevar, NAV
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer
Marie Bukholm f. 1992 , Rettleiar
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer

Varamedlemer

Inger Johanne Talle f. 1956 , Assistent, skule
Nominasjonskomiteens liste 319 stemmer
Anny Hofsvik f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Britt Elin Yttri f. 1963 , Postbod
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
Erling Aune f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 301 stemmer
Svanhild Karin Breisnes f. 1940 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
EINAR SKEIE f. 1950, Pensjonist Kaupanger
2
MARIE BUKHOLM f. 1993, Rettleiar Kaupanger
3
BRITT ELIN YTTRI f. 1964, Postbod Kaupanger
4
RASMUS STOKKE f. 1954, Seniorrådgjevar Kaupanger
5
ANNY HOFSVIK f. 1952, Pensjonist Kaupanger
6
TERJE HAUSTÅKER f. 1981, Seniorrådgjevar, NAV Kaupanger
7
MARGUNN LOMHEIM f. 1955, Pensjonist Kaupanger
8
ERLING AUNE f. 1951, Pensjonist Kaupanger
9
MAY KRISTEL BØDAL f. 1976, Kundemottakar Kaupanger
10
SVANHILD KARIN BREISNES f. 1941, Pensjonist Kaupanger
11
INGER JOHANNE TALLE f. 1957, Assistent, skule Kaupanger