ØVRE ÅRDAL SOKN

6884 ØVRE ÅRDAL 57 66 53 78 postmottak@ardal.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 209 stemmer

Medlemer

Hilda Marie Emberland Nese f. 1969 , Institusjonsleiar
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Oddbjørn Einan f. 1940 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 234 stemmer
Jane Susan Bjørk Hestetun f. 1970 , Kyrkjetenar
Nominasjonskomiteens liste 225 stemmer
Leif Åberge f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 217 stemmer
Karen Oveland Gikling f. 1972 , bio ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
Jinett Sem-Johansen f. 1959 , Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 211 stemmer
Berit Henjum f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 209 stemmer
Kjell Erik Eldegard f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer

Varamedlemer

Brita Stokke f. 1964 , Helsefagarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 203 stemmer
Elisabeth Sofie Sponås f. 1959 , Heimeverande
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer
Kari Høivik f. 1954 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 202 stemmer
Kari Margrethe Henjum f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer
Per Gunnar Søvik f. 1960 , Industriarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
HILDA MARIE EMBERLAND NESE f. 1971, Institusjonsleiar Øvre Årdal
2
ODDBJØRN EINAN f. 1942, Pensjonist Øvre Årdal
3
JANE SUSAN BJØRK HESTETUN f. 1972, Kyrkjetenar Øvre Årdal
4
LEIF ÅBERGE f. 1946, Pensjonist Øvre Årdal
5
BERIT HENJUM f. 1953, Pensjonist Øvre Årdal
6
KJELL ERIK ELDEGARD f. 1951, Pensjonist Øvre Årdal
7
JINETT SEM-JOHANSEN f. 1961, Helsefagarbeider Øvre Årdal
8
KAREN OVELAND GIKLING f. 1974, bio ingeniør Øvre Årdal
9
BRITA STOKKE f. 1966, Helsefagarbeidar Øvre Årdal
10
ELISABETH SOFIE SPONÅS f. 1961, Heimeverande Øvre Årdal
11
KARI HØIVIK f. 1956, Pensjonist Øvre Årdal
12
KARI MARGRETHE HENJUM f. 1945, Pensjonist Øvre Årdal
13
PER GUNNAR SØVIK f. 1962, Industriarbeidar Øvre Årdal