NEDRE ÅRDAL SOKN

6885 ÅRDALSTANGEN 57 66 51 80 jmo@ardal.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 220 stemmer

Medlemer

Hogne Linga f. 1948 , dr.ing
Nominasjonskomiteens liste 281 stemmer
Odd Arne Guttulsrød f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
Øyvind Jevnaker f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 248 stemmer
Annbjørg Eldegard Stevnebø f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
Kurt Anders Bolstad f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 243 stemmer
Grete Hovland f. 1945 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 239 stemmer

Varamedlemer

Anne Lise Nundal f. 1950 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 232 stemmer
Gina Johanne Nundal f. 1933 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
Anne Bjørg Erdal f. 1958 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
Marit Karin Aanes f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 220 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
HOGNE LINGA f. 1949, dr.ing Årdalstangen
2
ANNBJØRG ELDEGARD STEVNEBØ f. 1954, Pensjonist Årdalstangen
3
ANNE LISE NUNDAL f. 1951, pensjonist Årdalstangen
4
ODD ARNE GUTTULSRØD f. 1952, Pensjonist Årdalstangen
5
ØYVIND JEVNAKER f. 1946, Pensjonist Årdalstangen
6
KURT ANDERS BOLSTAD f. 1948, Pensjonist Årdalstangen
7
ANNE BJØRG ERDAL f. 1959, Hjelpepleier Årdalstangen
8
GINA JOHANNE NUNDAL f. 1934, Pensjonist Årdalstangen
9
MARIT KARIN AANES f. 1948, Pensjonist Årdalstangen
10
GRETE HOVLAND f. 1946, pensjonist Årdalstangen