FORTUN SOKN

6876 SKJOLDEN 57 68 56 40 geir@kyrkja.luster.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 111 stemmer

Medlemer

Jakob Trygve Øygard f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
Jan Erik Weka f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
Marie Alme Fodnes f. 1993
Nominasjonskomiteens liste 126 stemmer
Kjell Einar Ormberg f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
Gunn Tove Nyheim f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 123 stemmer
Berit Anny Nyheim f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer

Varamedlemer

Venke Alme f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
Robert Bolstad f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
Arild Paulsen f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
Brit Irene Mørkrid f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 119 stemmer
Solveig Kristin Farestveit f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
MARIE ALME f. 1994 Skjolden
2
JAN ERIK WEKA f. 1972 Fortun
3
VENKE ALME f. 1971 Skjolden
4
JAKOB TRYGVE ØYGARD f. 1944 Fortun
5
BRIT IRENE MØRKRID f. 1962 Fortun
6
BERIT ANNY NYHEIM f. 1950 Skjolden
7
ROBERT BOLSTAD f. 1969 Skjolden
8
HANS ARVID SKAGEN f. 1960 Skjolden
9
ELISABETH STOKKENES f. 1993 Skjolden
10
KJELL EINAR ORMBERG f. 1966 Skjolden
11
ARILD PAULSEN f. 1988 Skjolden
12
GUNN TOVE NYHEIM f. 1974 Skjolden
13
SOLVEIG KRISTIN FARESTVEIT f. 1984 Skjolden