HELGHEIM SOKN

Jølster Kyrkjekontor, 6847 VASSENDEN 57 72 85 06 kyrkjekontoret@jolster.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 178 stemmer

Medlemer

Astrid Aardalsbakke Feldt f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 227 stemmer
Svein Årdalsbakke f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer
Steinar Dvergsdal f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
Hildegunn Sølvi Huus f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 192 stemmer
Maria Kristine Sture f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
Britt-Jannicke Sunde Lundal f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 185 stemmer

Varamedlemer

Erna Dvergsdal Krøke f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 185 stemmer
Brita Maria Distad f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 182 stemmer
Norvald Nedrebø f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer
Annbjørg Ripe f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer
Øyvind Magnus Solheim f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste