BERLE SOKN

6727 BREMANGER 57 79 69 70 kav@bremanger.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 35 stemmer

Medlemer

Inge Johan Sylta f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 46 stemmer
Janne Midtbø f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 45 stemmer
Reidar Sigmund Ytre-Hauge f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 40 stemmer
Evelyn Hauge f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 40 stemmer

Varamedlemer

Ottar Kjell Senneset f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 39 stemmer
Gunn Marit Førde f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 39 stemmer
Bente Maren Olsbø Furnes f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 37 stemmer
Paul-Ove Berle f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 36 stemmer
Odd Arild Førde f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 35 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste