RUGSUND SOKN

6734 RUGSUND 57 79 47 11 kav@bremanger.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 79 stemmer

Medlemer

Ingvar Nygård f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
Åsmund Steinar Bortne f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer
Siv Janne Bakke Holmøy f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer
Audhild Storøy f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 96 stemmer
Anette Midtbø f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 94 stemmer
Grete Karin Storøy f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer

Varamedlemer

Irene Storøy f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 88 stemmer
Olav Trygve Bortne f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer
Arnvid Steve Strømmen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 81 stemmer
Audhild Bjørg Hunskår f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 79 stemmer
Alf Norvald Bortne f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 77 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste