EID SOKN

6770 NORDFJORDEID 57 86 17 55 kristen.hundeide@eid.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 370 stemmer

Medlemer

Kari Standal Pavelich f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 435 stemmer
Berit Heien Heggen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 432 stemmer
Jostein Erik Espelund f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 394 stemmer
Jens Petter Haavik f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 386 stemmer
Jan Ove Lotsberg f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 379 stemmer
Kristine Hansen f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 374 stemmer
Inger Mette Elisabeth Sefland f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
Stian André Smedstad Hundeide f. 1994
Supplert kandidat 362 stemmer
Stine Lillebø Hopland f. 1983
Supplert kandidat 362 stemmer
Jørn Naustdal Ilje f. 1952
Supplert kandidat 364 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
BERIT HEIEN HEGGEN f. 1966 Heggjabygda
2
JAN OVE LOTSBERG f. 1969 Lote
3
KARI STANDAL PAVELICH f. 1961 Løkjastranda
4
KRISTINE HANSEN f. 1991 Nordfjordeid
5
JOSTEIN ERIK ESPELUND f. 1962 Heggjabygda
6
JENS PETTER HAAVIK f. 1960 Nordfjordeid

Supplerte kandidatar

STINE LILLEBØ HOPLAND f. 1984 Nordfjordeid
JØRN NAUSTDAL ILJE f. 1953 Haugen