NORDSIDA SOKN

6795 BLAKSÆTER 57 87 55 60 kolonne@online.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 121 stemmer

Medlemer

Jorunn Elisabeth Beinnes Roset f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Bernt Ragnvald Veddegjerde f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Gunnhild Bergset f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Ingvild Sætren f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
Aslaug Håøy Nygård f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer
Kjell Ove Bergset f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer

Varamedlemer

Rasmus Ivar Gald f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
Nancy Britt Ulvedal f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
Oddmund Teigland f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
Berit Elsa Holen Nygård f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
Lillian Merete Gausnes Fenn f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
RASMUS IVAR GALD f. 1952 6795 Blaksæter
2
INGVILD SÆTREN f. 1974 6783 Stryn
3
BERNT RAGNVALD VEDDEGJERDE f. 1974 6795 Blaksæter
4
JORUNN ELISABETH BEINNES ROSET f. 1965 6795 Blaksæter
5
KJELL OVE BERGSET f. 1971 6795 Blaksæter
6
GUNNHILD BERGSET f. 1959 6795 Blaksæter
7
NANCY BRITT ULVEDAL f. 1971 6795 Blaksæter
8
ODDMUND TEIGLAND f. 1945 6795 Blaksæter
9
BERIT ELSA HOLEN NYGÅRD f. 1955 6795 Blaksæter
10
ASLAUG HÅØY NYGÅRD f. 1956 6783 Stryn
11
LILLIAN MERETE GAUSNES FENN f. 1967 6795 Blaksæter
12
STEINAR ALMENNING f. 1972 6795 Blaksæter